Life-Science

Bloggen om sådant som gör livet enklare

Lättare vardag för dig med funktionsnedsättning

Om det är så att du har en funktionsnedsättning som påverkar din vardag och ditt sätt att kunna fungera som andra, så kan du ha rätt till personlig assistans. På www.ekensassistans.se finns det ett bra assistansbolag. Det som du ska ha, det är behov av hjälp med grundläggande behov. Det handlar då om enkla saker som att du måste ha hjälp med att äta, sköta hygien, klä av och på dig så väl som det kan handla om att du måste ha hjälp med att andas.

Du måste vara under 65 år när du ansöker för att få en personlig assistent, men du får ha kvar dem sedan även när du fyllt.

Var ansöker man?

Det finns två sätt att få beviljat assistans. Det beror på hur mycket tid per vecka det handlar om som du måste ha hjälp. Är det så att du har stort behov av assistans, mer än 20 timmar per vecka, då ska du vända dig till Försäkringskassan. Är det däremot mindre än 20 timmar per vecka, så ska du vända dig till din egen hemkommun. 

När du har gjort din ansökan om att få personlig assistans eller assistansersättning ska handläggaren hos kommunen eller Försäkringskassan utreda om det är så att du har rätt till assistansen. Du måste tillhöra någon av de tre grupper som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att kunna få assistans.

26 Aug 2022