Life-Science

Bloggen om sådant som gör livet enklare

Hjärtgruppen lär ut hjärt-lungräddning

Instruktörerna som jobbar för Hjärtgruppen är utbildade läkare med lång erfarenhet inom akutsjukvård. Läkarteamet är med andra ord kompetenta, när det kommer till att utbilda företag och privatpersoner i hjärt- och lung-räddning, samt övrig första hjälpen. Samtliga instruktörer är certifierade av Svenska rådet för hjärt- och lung-räddning och håller sig självfallet uppdaterade genom att studera den senaste forskningen inom området. De som deltar i Hjärtgruppens hjärt- och lung-räddningskurser garanteras därmed få lära sig de senaste riktlinjerna och få råd av kompetenta läkare. Tidigare referenser poängterar att de varit väldigt nöjda med hjärt- och lung-räddningskurserna och rekommenderar utbildningen varmt.

Grundläggande kurs i hjärt- och lung-räddning

En grundläggande kurs i hjärt- och lung-räddning omfattar vanligtvis 60-90 minuter och behandlar såväl praktik som teori. Under den intensiva utbildningens gång lär sig deltagarna om de kritiska första minuterna när man kommer till en olycksplats och hur kedjan som räddar liv går till. Deltagarna får kunskap om hur de effektivt kontrollerar livstecken, lägger en medvetslös person i framstupa sidoläge, skapar en öppen luftväg och utför hjärt- och lung-räddning på rätt sätt vid ett hjärtstopp.

Målsättningen med första hjälpen-kurserna är hög och instruktörerna arbetar ständigt för att kunna förbättra utbildningarna. Genom att erbjuda så detaljerade utbildningar som möjligt skapas även en trygghet bland deltagarna, när de besitter kunskap om hur man agerar i en riktig situation. En grundläggande komponent i att utföra hjärt- och lung-räddning är att man vågar göra det och med tiden tynar kunskapen ofta bort. Därför bör repetitioner av rätt agerande arrangeras minst en gång per år och Hjärtgruppen kan med fördel anlitas så att de sker på rätt sätt.

20 May 2015