Life-Science

Bloggen om sådant som gör livet enklare

Hur gör man en bra rekrytering?

Så fort det är dags att anställa ny personal, då måste man göra en rekrytering som det heter. Det enligt en viss rekryteringsprocess. Detta kan du göra själv eller genom att ta in ett rekryteringsföretag som Skill U. En rekrytering sker alltid i en viss ordning. Det gäller ju att se till att man får rätt person på rätt plats. Så det första som ska göras, det är att fastställa en kravprofil som det heter. Det för att på bra sätt kunna specificera kompetenser och krav hos den som ska axla rollen.

När en kravprofil är satt, så ska en annons skrivas utifrån denna, och man gör en utlysning av tjänsten. Det gäller att se till att annonsera ut tjänsten på rätt ställen.

Att hitta rätt person

Så snart tjänsten är utlyst, så kan personer börja söka jobbet. Det gäller då att läsa igenom alla ansökningar och sålla och göra urval för att få fram ett visst antal lämpliga personer. Dessa ska sedan kallas på en eller flera intervjuer. Se även till att kolla de sökandes referenser. När alla intervjuer är avklarade, så har du förhoppningsvis fått fram vem av dem som kan tänkas passa tjänsten du har utlyst. Då är det dags att erbjuda den personen jobbet! De resterande personerna, som inte fick jobbet de bör ändå få en återkoppling.

Om du vill slippa att ta dig igenom hela denna process på egen hand, så har du Skill U som kan göra det åt dig. 

15 Mar 2022