Life-Science

Bloggen om sådant som gör livet enklare

Vad krävs för att bli en bra chef?

Ledarskap, chefskap, två saker som är både lika och olika. Det är ju så att en chef är inte alltid en bra ledare och en ledare är inte alltid chef. Ledarskap är något som det debatterats en hel del om de senaste åren. Nu för tiden är det vanligt att se begreppen ledarskap och chefskap ställas mot varandra.

Hur en chef inte ska vara, det kan man se i den brittiska komediserien The Office som ett exempel. Efter denna serie, så har många artiklar på nätet kommit som diskuterat just detta om chefskap och ledarskap. Om man frågar chefer ute i landet om chefskap och ledarskap så kommer det bli olika svar. Den som vill vara en bra chef bör även vara en bra ledare. Det kan man bli genom att gå en ledarskapskurs. En sådan är detta; Ledarskapsutbildning Stockholm | Utveckla ditt ledarskap | Inner Growth. På en ledarskapsutbildning som denna får man de rätta verktygen.

Vad är skillnaden mellan en ledare och en chef?

Är en bra chef egentligen en bra ledare? Det var ju som vi sa innan, att en chef är inte alltid en bra ledare och en bra ledare är inte alltid chef. Men samtidigt kan en chef vara en ledare.

Chefskap är en formell roll, en position. Det behöver alltså inte innebära bra ledarskap. Ledarskap är mer av en informell roll. En ledare blir utsedd av människorna runt om personen, det är alltså en relation mellan människor.

Det är inte upp till oss att säga vad som är rätt eller vad som är fel. Dock har det gjorts en del forskning som tyder på att om en person ska kunna utföra ett bra chefskap måste personen vara både en bra chef och en bra ledare.

Olika synvinklar

Den allra största skillnaden mellan en chef och en ledare är hur de leder sina medarbetare. Även hur uppgifter delegeras och hur kommunikationen sker. Man kan säga att en ledare möter sina medarbetare utifrån deras behov, personen har följare som följer ledarens vision. En chef har arbetare som jobbar för denne, det finns inte samma personfokus, utan istället är det målet som är det viktigaste att titta på. Alltså är det så att ledaren ser individen, medan chefen ser resultaten.

Trenden för ledarskap ändras även. Nu för tiden är det så kallade millennials som tar över marknaden och det gör att det är allt viktigare med ett tryggt arbetslandskap. Millenials innebär medarbetare som är födda under 2000-talet. Det går även i linje med forskningen över hur en bra chef ska vara. En bra ledare är den som arbetar med att möta sina medarbetare och deras behov istället för att bara delegera. Andra trender kan du läsa i denna artikel.

Bästa resultat får man alltså genom att dels kontrollera, delegera uppgifter och annat som en chef ska göra samtidigt som man är en ledare som inspirerar och som är personfokuserad.

För att hitta de allra bästa verktygen till detta så kan man då alltså gå en ledarskapsutbildning.

12 Jul 2019